Jest siedzibą wielu instytucji o znaczeniu ponadlokalnym, m.in. Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Szpitala Powiatowego (odznaczonego w roku 1997 przez Who Unicef wyróżnieniem "Szpital Przyjazny Dziecku"), Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Banku Spółdzielczego, Banku PKO BP (bankomat), Zespołu Szkół (wyróżnionego w 1998 r. jako najlepsze w województwie), Gimnazjum Katolickiego, Ośrodka Kształcenia Zawodowego, Filii Powiatowego Urzędu Pracy, Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej Św. Łazarza, Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, TVK "Teldom", i wielu innych.

Jednym z atutów miasta jest, znajdujące się w jego granicach, jezioro Kraks. Plany przewidują w przyszłości stworzenie tam dużego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Biskupiec założony został w drugiej połowie XIV w przez biskupa Henryka Sorboma. Miasto wzięło swą nazwę od zamku biskupiego , zamek ten widnieje w herbie miasta. Biskupiec często ogarniały epidemie dziesiątkujące ludność, również wielokrotnie w swej historii ulegał spaleniu.

U swych początków Biskupiec był małym, ubogim miasteczkiem, otoczonym murami obronnymi. Miasto położone było peryferyjnie, z dala od dróg, które przemierzali kupcy oraz OD tanich szlaków żeglugowych. Głównym zajęciem mieszkańców oraz podstawowym źródłem ich dochodów, aż do połowy XIX w., była uprawa roli, zwłaszcza lnu i hodowla bydła.

OD połowy XIX w. Obserwuje się dynamiczny rozwój miasta. W 1862 r. przeniesiono do Biskupca siedzibę powiatu reszelskiego, co spowodowało znaczny wzrost liczby mieszkańców. W 1900 r. w Biskupcu mieszkało 5250 osób.

W okresie I wojny światowej Biskupiec nie był bezpośrednio narażony na działania wojenne, natomiast II wojna światowa przyniosła miastu zniszczenia. W styczniu 1945 r. Biskupiec zajęły wojska sowieckie, a w lutym przeszedł tędy front.

Powrót Biskupca wraz z całą Warmią do Rzeczpospolitej nastąpił w związku ze zmianą granic państwowych na mocy układu jałtańskiego i wcześniejszych porozumień trzech mocarstw.

Obszar gminy zajmuje 29 039 ha, z czego obszar miasta - 500 ha.

Gminę Biskupiec zamieszkuje ponad 20 000 osób, w tym w mieście ok 11 560 Gmina Biskupiec należy do gmin o zaludnieniu ustabilizowanym, dodatnim saldzie przyrostu naturalnego oraz młodej strukturze demograficznej.

Dominującym elementem rzeźby terenu jest pofałdowany obszar moreny dennej. Okolice Biskupca charakteryzują liczne jeziora (wody w gminie zajmują 1,6 tys. ha). 14 z nich to jeziora o powierzchni powyżej 5 ha. Jest też kilkanaście mniejszych. Największe z naszych jezior, położone w odległości 5 km na zachód od Biskupca - to Dadaj o powierzchni 1 051 ha, długości 8,5 km, szerokości 2,8 km i o największej głębokości 39,8 m. Malownicze jego położenie, urozmaicone brzegi, wysepki i zatoki, przyciągają nie tylko wczasowiczów, stanowią także ciekawy temat plenerów malarskich i fotograficznych.

Teren wokół jeziora jest zagospodarowany pod względem turystyczneym. Zlokalizowana jest tam sieć ośrodków wypoczynkowych, które zapewniają gościom bazę noclegową (noclegi w hotelach, pensjonatach, domkach campingowych, gospodarstwach agroturystyczneych, pola namiotowe), gastronomię oraz sieć handlowo-usługową. Do dyspozycji turystów są między innymi: plaże z pomostami, wypożyczalnie sprzętu pływającego, boiska, korty tenisowe, konie, bryczki, sanie, stoły bilardowe, stoły do tenisa, siłownie, sauny, solaria, kluby nocne, drink bary. Istnieje możliwość organizacji uroczystych kolacji, wesel, ognisk, kuligów, dyskotek, zabaw, wycieczek. Ośrodki wyposażone są również w sale konferencyjne, w których można organizować kursy, czy też konferencje. Inne większe jeziora to Tejstymy, Pierwój, Węgój, Stryjewskie i Kraksy.

Sieć rzeczną na terenie Gminy charakteryzuje młody wiek. Rzeki bardzo często łączą ze sobą jeziora, doprowadzając i odprowadzając z nich wodę, np. do jeziora Dadaj uchodzi kilka największych na terenie Gminy rzek: Czerwonka wypływająca z jeziora Węgój, Biesówka wypływająca z jeziora Tejstymy oraz Dymer łącząca Dadaj z jeziorem Kraksy.

Gmina obejmuje miasto Biskupiec i 27 jednostek pomocniczych - sołectw, w ramach których znajdują się 53 miejscowości wiejskie.
(Fot. By Honza Groh (Jagro) - Praca własna, CC BY-SA 3.0)