Las ten jest najdalej wysuniętym skupiskiem drzew bukowych. Ma ogromne znaczenie dla nauki i leśnictwa, gdyż pozwala obserwować buki, występujące dziś w Polsce już tylko w jednej odmianie, w ich naturalnym środowisku.

Informacje ogólne
Rezerwat został założony w 1954 r. Objął on teren o powierzchni 24,72 ha. Ciekawy jest jego mocno sfalowany grunt, powstały w wyniku wleczenia materiału po dnie lodowca. Praktycznie cały obszar rezerwatu wypełniają gleby brunatne. Na powstałych z nich wzniesieniach znajduje się drzewostan bukowy.

Roślinność i grzyby rezerwatu
Oprócz charakterystycznych dla niego siedlisk bukowych w rezerwacie zaobserwowano olsy i olsy jesionowe. Ciekawymi gatunkami tych terenów są również: przetacznik górski, podkolan zielonawy, widłak jałowcowaty czy czerniec gronkowy. Naukowcom udało się dostrzec także soplówkę bukową - chroniony gatunek grzybów, rzadko występujący w Polsce. Odnotowano tu ponadto tarczownicę pogiętą i nibypłucnik, czyli zagrożone wymarciem odmiany porostów.

Zwierzęta rezerwatu
Atrakcją dla turystów będzie na pewno możliwość zobaczenia jaszczurki zwinki i żaby wodnej. Śmiałkowie staną oko w oko z jeleniem i dzikiem, a dzieci z chęcią przyjrzą się życiu zajęcy, wiewiórek oraz saren. W rezerwacie nie prowadzi się badań faunistycznych, ale mimo tego jego fauna jest bardzo intrygująca.
(AD) / Fot. By Sten Porse - Self-published work by Sten Porse, CC BY-SA 3.0